Międzyregionalny Program "Derby Artystyczne" 
...................................................................................................................

  INFORMACJA

 

 
 • Program stworzony w 2014 roku, w ramach Projektu "Integracja Sztuki", przez Centrum Art-Plus w Krakowie
 • Program rokrocznie realizowany jest w wybranych miastach i miejscowościach województwa śląskiego i małopolskiego
 • "Derby Artystyczne" to program i projekt społeczny, którego celem jest upowszechnianie malarstwa i grafiki,
  m.in poprzez bezpośrednią prezentację wystaw w miejscach dających możliwość szerszego odbioru, poza galeriami
  wystawienniczymi, jak również integracja środowisk artystycznych z różnych regionów Polski
 • Program obejmuje działania kulturotwórcze i promocyjne oraz organizację imprez towarzyszących
 • W ramach Programu realizowane są także wydarzenia towarzyszące, koncerty oraz  spotkania z twórcami sztuki
 • W wystawach, prezentacjach, spotkaniach, realizowanych od sierpnia 2014 roku, w okresie do czerwca 2019 r  
  udział wzięło
   ponad 70.000 publiczności
 • Strona informacyjna Programu:   www.art-plus.info/derby
 

               Biuro Organizacyjne Programu
               e-mail: biuro.artplus@interia.pl;  
               biuro.art-plus@o2.pl