SPOT  FILMOWY
Zaproszenie do Konkursu  /  Prezentacja Miasta Świętochłowice

/ czas trwania 2,22 min./