FILMY  I  SPOTY   FILMOWE
Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego "City Film Independent"

/ aktualizacja 30.09.2019 r./

 
 

SPOT  FILMOWY (2)  (10.2019)
Zaproszenie do Konkursu Filmowego
- drugi spot filmowy

/ czas trwania 3,20 min./

|   zobacz   |

..........................................................................................................................................

 

SPOT  FILMOWY
Zaproszenie do Konkursu /  Prezentacja Miasta Świętochłowice

/ czas trwania 2,22 min./

|  zobacz   |