...................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


Witamy na stronie informacyjnej Konkursu Filmowego
"CITY FILM Independent",

realizowanego w ramach V jubileuszowej edycji
Międzyregionalnego Programu  p.n. "Derby Artystyczne"


|  :::  KOMUNIKAT

 

 • Zgodnie z danymi podanymi w materiałach informacyjnych i komunikatach,
  termin dokonania zgłoszenia propozycji filmów do konkursu "City Film" mija
  24.06.  (poniedziałek), o godzinie 24.00.
 • Zgłoszenia propozycji filmów należy przesyłać pocztą elektroniczną, na podane adresy - bez przesyłania materiałów pocztą tradycyjną.
 • W zależności od ilości filmów wstępnie dopuszczonych do Konkursu na podstawie
  zgłoszeń, może być podjęta decyzja o ustaleniu drugiego terminu zgłoszeń,
  zgodnie z Regulaminem.
 • Informacja i komunikat podane będą po zakończeniu wstępnej selekcji filmów, najpóxniej do dnia 28.06.2019 r.

         Biuro Organizacyjne Konkursu,
         21.06.2019 r.

....................................................................................................................

| :::  INFORMACJE:

 

  • Informacja Biura Organizacyjnego z dnia 23.05.2019 r  -  zobacz.>
    
  • Informacja Biura Organizacyjnego z dnia 26.04.2019 r. -  zobacz.>

 INFORMACJE    ......    |  więcej..>

...................................................................................................................


...................................................................................................................

IMPREZA  FINAŁOWA edycji z 2017 r.   W  KOPALNI  SOLI  W  BOCHNI

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 • Wcześniejsze informacje z konkursu .... |  czytaj ..>

...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................


:::::  |  Strona główna  |  Konkurs - Informacje  |  Komunikaty  |  Materiały do pobrania  |  Kontakt  |