Informacje
...................................................................................................................

 

  Szanowni Państwo,

 • Prosimy o zapoznanie się z aktualnym komunikatem Biura Organizacyjnego ......   | >>>

 • W celu dokonania zgłoszenia filmu lub filmów do Konkursu, prosimy o zapoznanie się z Informatorem Konkursu
  oraz Regulaminem, a także pobranie stosownych druków niezbędnych do zgłoszenia  ......  | >>>

 • Zgłoszenia dokonuje się w tej edycji Konkursu elektronicznie, na adresy e-mail podane w materiałach informacyjnych
  oraz w zakładce "kontakt" - dokładne informacje podane są w Informatorze Konkursu, do pobrania w zakładce
  "druki do pobrania" ..... | >>>
            • Biuro Organizacyjne Konkursu „City Film Independent”