Komunikat Biura Konkursu
...................................................................................................................

 
  ::   INFORMACJA  BIURA  KONKURSU
        z dnia 16.12.2019 r. 
   

  W informacji:   kilka informacji i wyjaśnień

 • - W dniu dzisiejszym mija termin dodatkowy zgłoszeń propozycji filmów do Konkursu "City Film Independent";
      prosimy o przesyłanie materiałów pocztą elektroniczną do godziny 24.00
 • - Dokonując zgłoszenia wszystkie niezbędne materiały przesyła się w wersji elektronicznej, na adres:
       filmy.cityfilm@art-plus.info   lub  filmy.cityfilm@o2.pl
 • -  Wszystkie podstawowe informacje dotyczące Konkursu i zgłoszeń, podane sa w "Informatorze Konkursu",
      dostepnym do pobrania w zakładce "Druki do pobrania" ....|  zobacz>>
 • - Nadal otrzymujemy informacje od Państwa, że nie do wszystkich dotarły materiały rozsyłane pocztą elektroniczną
      od dnia 30.11.2019 r., tak jak informowaliśmy w komunikatach -z uwagi na ilość wysyłanej korespondencji, nie mamy
      możliwości wysyłania ponownego indywidualnie pod wybrane adresy.
      Zwroty korespondencji lub komunikaty o błędach, nieodebranej poczcie, zapełnionej skrzynce itp. - to około 30-35%
      z wysyłanej korespondencji.

 • - Przypominamy również:

  1/  Konkurs "City Film" to nie tylko przegląd w celu wyłonienia nagrodzonych laureatow, ale także  działania promocyjne,
         obejmujące m.in pokazy filmowe w pozakonkursowych Prezentacjach Filmowych
  2/  instytucje, urzędy i firmy, których zgłoszenia nie zostały dopuszczone do Konkursu z uwagi  na błędy formalne lub merytoryczne
         w zgłoszeniach, mogą dosłać poprawione zgłoszenia w terminie do dnia 16.12.2019 r 

               Biuro Organizacyjne
               Konkursu „City Film Independent”
               16.12.2019 r.

 

...................................................................................................................................................................

 

  :::  Dodatkowy termin do zgłoszeń filmów -  KOMUNIKAT z dnia 29.11.2019 r. ...|  zobacz>