PLAKAT / AFISZ  edycji Konkursu w 2019 r.
...................................................................................................................